02 Tháng Mười Hai 2023
Thông báo

THÔNG BÁO: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 TỔ CHỨC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Phạm Vũ Mai Nam | Ngày đăng: 30/10/2022 | Số lần xem: 235

Ủy ban nhân dân Phường 2 tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động