25 Tháng Tư 2024
Cải cách hành chính
Image: GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Chiều ngày 13/3/2024, tại hội trường UBND Phường 2. Ủy ban nhân dân Phường 2 tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2024. Chủ tịch UBND Phường 2, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Phường 2 Phan Vũ Sơn chủ trì hội nghị.

Image: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP, TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN, TRỢ CẤP AN SINH XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA PHƯƠNG THỨC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Tổ chức tuyên truyền, vận động người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người có công với cách mạng và thân nhân, trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng qua phương thức không dùng tiền mặt trên địa bàn Phường 2 gắn chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”

Image: Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chỉnh phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ngày 29/9/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.   

Image: Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

HĐND TPHCM thống nhất chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI
Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Image: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Trang 1 / 4Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động