22 Tháng Sáu 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Phan Vũ Sơn

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2 - quận 10

Số điện thoại

0989.598.428

Địa chỉ E-mail

pvson.p2.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động