31 Tháng Năm 2024
Thông tin tuyên truyền
Image: HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO VÀ THỰC HIỆN BIỂN HIỆU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2 NĂM 2024

Nhằm chấn chỉnh, định hướng kịp thời các hoạt động quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phường tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.Ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân Phường 2 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và thực hiện biển hiệu trên địa bàn phường năm 2024.

Image: NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2023/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Image: NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù, chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Image: 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TẦM VÓC THỜI ĐẠI

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

Image: QUẬN 10 - LỄ HỘI SỐNG KHỎE (26-27-28/4/2024) TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA LÊ THỊ RIÊNG

Lễ hội sống khỏe năm 2024 tổ chức ngày 26-27-28/4/2024 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng Quận 10

Quyết định số 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030

Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Image: HỎI ĐÁP VỀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2024

Hỏi đáp về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024.

Image: CHỈ THỊ 31/CT-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG CHO LỨA TUỔI HỌC SINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Image: THÔNG BÁO SỐ 54/TB-VPCP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2024 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thông báo số 54;TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về chống khai thác IUU; thông tin công khai rộng rãi, thường xuyên trên hệ thống thông tin cơ sở để răn đe, giáo dục đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU bị xử lý.

 

Trang 1 / 16Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động