16 Tháng Bảy 2024
Thông tin tuyên truyền

Ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Hà Thanh Tú | Ngày đăng: 01/07/2024 | Số lần xem: 29

Ngày 13/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4932/NHNN-TT về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động