04 Tháng Mười 2023
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Kế hoạch số 2778/UBND-VX ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 2 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Image: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . (Theo Quyết định số 08/2022/TTg)

Gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhằm thu hút người lao động trở lại thị trường lao động sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Image: Thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2019 - 2020
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động