22 Tháng Sáu 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Lưu Quốc Cường | Ngày đăng: 03/01/2024 | Số lần xem: 325

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động