22 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định SỐ 08/2022/QĐ – Ttg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Phường 2

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Phạm Vũ Mai Nam | Ngày đăng: 29/09/2022 | Số lần xem: 395

Ủy ban nhân dân Phường 2 ban hành Kế hoạch số 2776/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 về Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định SỐ 08/2022/QĐ – Ttg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Phường 2.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động