22 Tháng Sáu 2024
Tin tức, sự kiện

Quận ủy Quận 10 công bố, phát hành Lịch sử Đảng bộ Quận 10 (1930 - 2020)

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 05/02/2023 | Số lần xem: 518

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Lịch sử Đảng bộ Quận 10 (1930 - 2020) là công trình mang ý nghĩa vô cùng quan trọng về giá trị lịch sử, khắc hoạ quá trình xây dựng và phát triển của Quận 10 qua từng giai đoạn với những đặc điểm, tiềm năng, lợi thế riêng, vượt qua thử thách, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và Nhân dân Quận 10.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Quận uỷ Quận 10 công bố, phát hành Lịch sử Đảng bộ Quận 10 (1930 - 2020) nhằm tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hình thành vùng đất Quận 10 qua chiều dài lịch sử; phát huy thành quả đã đạt được của Đảng bộ Quận 10 trong tiến trình xây dựng và phát triển Quận 10 giai đoạn 1930 - 2020.

Kính mời các đồng chí quét mã QR truy cập tài liệu để đọc và tìm hiểu:

http://phuong2.quan10.gov.vn/H%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng/Duy%E1%BB%87t-tin/ctl/Edit/mid/2784/ItemID/5029

In Đánh dấu và chia sẻ