04 Tháng Sáu 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách Phường 2 năm 2020

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Phạm Vũ Mai Nam | Ngày đăng: 10/12/2021 | Số lần xem: 455
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động