20 Tháng Ba 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4 NĂM 2022

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Phạm Vũ Mai Nam | Ngày đăng: 29/09/2022 | Số lần xem: 78

Ủy ban nhân dân Phường 2 ban hành công văn số 2816/UBND ngày 27 tháng 9 năm 2022 về triển khai các biện pháp ứng phó với Bão số 4 năm 2022

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động