22 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, vận động người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người có công với cách mạng và thân nhân, trợ cấp ASXH hàng tháng qua phương thức không dùng tiền mặt trên địa bàn Phường 2.

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Hà Thanh Tú | Ngày đăng: 13/03/2024 | Số lần xem: 116

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, vận động người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người có công với cách mạng và thân nhân,  trợ cấp ASXH hàng tháng qua phương thức không dùng tiền mặt trên địa bàn Phường 2 gắn chủ đề năm của Thành phố "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội" năm 2024. 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động