22 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

KH SỐ 23 Triển khai đề án chính sách đặc thù phát triển mạng lưới công tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Phường 2

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Hà Thanh Tú | Ngày đăng: 23/03/2024 | Số lần xem: 118

Căn cứ kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân Quận 10 về triển khai Đề án chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Quận 10; Ủy ban nhân dân Phường 2 xây dựng kế hoạch triển khai Đề án chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Phường 2.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động