22 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

QĐ thành lập Tổ tuyển chọn CTV Chăm sóc

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Hà Thanh Tú | Ngày đăng: 23/03/2024 | Số lần xem: 131

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 29/2/2024 của Ủy ban nhân dân Phường 2 về việc thành lập Tổ tuyển chọn CTV Chăm sóc sức khỏe cộng đồng phường 2 năm 2024. 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động