22 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

QĐ công nhận CTV chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phường 2 năm 2024

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Hà Thanh Tú | Ngày đăng: 23/03/2024 | Số lần xem: 124

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân phường 2 về việc công nhận cộng tác viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng phường 2 năm 2024. 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động