04 Tháng Sáu 2023
Thông tin tuyên truyền

Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 21/02/2023 | Số lần xem: 69

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động