20 Tháng Ba 2023
Thông tin tuyên truyền

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 THÔNG TIN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NUÔI CHÓ, MÈO

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 17/03/2023 | Số lần xem: 12

Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 10 thông tin các quy định về nuôi chó, mèo

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động