20 Tháng Ba 2023
Thông tin tuyên truyền

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN CHÓ, MÈO

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 17/03/2023 | Số lần xem: 9

Thông tin đến người dân trên địa bàn Phường 2 hướng dẫn phòng , chống bệnh dại trên chó, mèo

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động