02 Tháng Mười Hai 2023



Tin tức - Sự kiện

Image: Hội nghị tổng kết hoạt động của ủy ban nhân dân năm 2020

Ngày 11/12/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 2 đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động của ủy ban nhân dân năm 2020.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghị
Chế độ, chính sách
Phổ biến, giáo dục Pháp luật



Tuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú