22 Tháng Sáu 2024Tin tức - Sự kiện

Image: Hội nghị tập huấn pháp luật về công tác bầu cử cho người dân trên địa bàn Phường

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 16/4/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng với Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường 2 tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về công tác bầu cử cho người dân trên địa bàn Phường.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghị
Chế độ, chính sách
Phổ biến, giáo dục Pháp luậtTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú