22 Tháng Sáu 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2023/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ MẮT ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Chuyên mục: Chế độ, chính sách, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Lưu Quốc Cường | Ngày đăng: 11/10/2023 | Số lần xem: 619
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động