24 Tháng Hai 2024
Thông báo

Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Chế độ, chính sách | Người đăng: Phạm Vũ Mai Nam | Ngày đăng: 29/09/2022 | Số lần xem: 795

Kế hoạch số 2778/UBND-VX ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 2 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động