16 Tháng Bảy 2024
Tin tức, sự kiện

BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 15/11/2023 | Số lần xem: 209

Để góp phần triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của Đề án "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các nội dung của "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" bằng các ngôn ngữ Tiếng Việt - Hoa - Chăm - Anh - Khmer.

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
In Đánh dấu và chia sẻ