22 Tháng Sáu 2024Tin tức - Sự kiện

Image: BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU PHƯỜNG 2 PHỐI HỢP CHÙA GIÁC NGỘ QUẬN 10 VÀ QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày 18/02/2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Phường 2 phối hợp Chùa Giác Ngộ Quận 10 và Quỹ đạo Phật ngày nay tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo lần 68 tại Chùa Giác Ngộ.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghị
Phổ biến, giáo dục Pháp luậtTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú