22 Tháng Sáu 2024Tin tức - Sự kiện

Image: BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU PHƯỜNG 2 CÙNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY, CHÙA GIÁC NGỘ QUẬN 10 TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày 05/11/2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Phường 2 phối hợp Quỹ đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ Quận 10 tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo lần 62 tại Chùa Giác Ngộ.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghị
Phổ biến, giáo dục Pháp luậtTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú