22 Tháng Sáu 2024Tin tức - Sự kiện

Image: PHƯỜNG 2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023 và đề ra những giải pháp thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2024.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghịTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú