02 Tháng Mười Hai 2023Tin tức - Sự kiện

Image: BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU PHƯỜNG 2 PHỐI HỢP CHÙA GIÁC NGỘ QUẬN 10 VÀ QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày 18/02/2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Phường 2 phối hợp Chùa Giác Ngộ Quận 10 và Quỹ đạo Phật ngày nay tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo lần 68 tại Chùa Giác Ngộ.

UBND PHƯỜNG 2 TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

Phản ánh, kiến nghịTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú